Homeopathie bij kinderen

Zeker bij kinderen is homeopathie bij uitstek geschikt doordat zij nog over een goede vitaliteit en reactievermogen beschikken.

Ook kinderen komen in hun prille leventje al met veel situaties in aanraking, waardoor ze psychische stress kunnen ervaren. Bijvoorbeeld verhuizingen, scheidingen, een nieuwe school of zijn er klachten tijdens de verschillende groeifases. Ze komen regelmatig met virussen in aanraking en hebben meestal al flink wat inentingen gehad die hun balans hebben kunnen verstoren. En afhankelijk van hun eigen weerstand kunnen dit chronische, terugkerende klachtenpatronen worden of ontstaan er acuut problemen met de gezondheid.

Homeopathische middelen herstellen de weerstand van het lichaam van binnenuit en uw kind bereikt daardoor een psychische en fysieke balans die hij of zij (tijdelijk) kwijt was. Kinderen zijn door hun jonge leeftijd vaak nog energiek en veerkrachtig en reageren daardoor snel op de juiste gekozen middelen. Daarbij laten kinderen vaak heel goed hun ware zelf zien en zijn hun bijzondere persoonlijke eigenschappen duidelijk zichtbaar en bespreekbaar waardoor het juiste middel  eerder gevonden kan worden. Bij de juiste middelkeuze reageren kinderen dan ook snel en positief op de behandeling.

Met homeopathie worden goede resultaten bereikt bij achterstanden in de ontwikkeling, huidklachten, moeilijke buien, slaapproblemen, chronische verkoudheden, chronische oorontstekingen etc. Ook met het ontstoren van vaccinaties bij kinderen (en volwassenen) worden met homeopathie veel (vage) klachten verholpen die meestal moeilijk te verklaren zijn.

Begeleiding met homeopathische middelen rondom de vaccinaties kunnen de kans op mogelijke bijwerkingen sterk verminderen. Voor meer advies hierover kunt u contact met mij opnemen.