Consult

Het eerste consult duurt anderhalf uur en hierin worden veel vragen gesteld. Er wordt zowel aandacht  besteed aan uw lichamelijke, emotionele als mentale klachten van nu, maar ook van vroeger.  Uw gehele gezondheidstoestand wordt doorgenomen en hierbij wordt gekeken of de klacht samenhangt  met bepaalde omstandigheden die de klacht verergeren. Ook is het belangrijk om te weten wanneer de  klachten zijn begonnen en wat zich toen afspeelde. Elke verstoring in het lichaam heeft namelijk een oorzaak en dit is een belangrijke indicatie voor het juiste middel. Het is ook van belang te weten of een bepaalde ziekte al dan niet erfelijk is of dat bepaalde symptomen bijwerkingen zijn van medicijnen.  Verder zullen er vragen gesteld worden over bijvoorbeeld uw voedselvoorkeuren, hobby’s en angsten.

Met al deze informatie wordt een compleet beeld gevormd van uw klachten en uw persoonlijkheid waarop  een homeopathisch middel wordt voorgeschreven.
Na ongeveer 6 weken vind er een 2e consult plaats en hierin wordt bekeken wat het middel gedaan heeft.  Samen wordt bekeken welke veranderingen, verbeteringen of verslechteringen hebben plaats gevonden of  misschien hebben er wel helemaal geen veranderingen plaatsgevonden.

Aan de hand hiervan wordt bepaald of het middel nog een keer nodig is of misschien een ander middel  meer op zijn plaats is. Omdat tijdens de vervolgconsulten vooral de veranderingen worden besproken zijn deze korter dan het eerste consult.

Bij chronische klachten zijn meerdere consulten nodig voordat deze geheel verholpen zijn en hierbij zijn vaak  ook meerdere middelen nodig. Het gebeurt ook vaak dat klachten verholpen worden maar dat er oude  klachten weer de kop op steken. Hiermee komen onderdrukte klachten naar boven en dit kan lastig zijn maar  is op zich wel een goed teken. Het lichaam is dan namelijk bezig alle verstoringen naar buiten te werken en is  op weg naar volledige genezing.

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken via email: info@dynamislelystad.nl