Klassieke Homeopathie

Het woord homeopathie komt van de Griekse woorden: Homeois en Pathos. Homeois betekent gelijksoortig en pathos betekent lijden/ziekte.  Het is een geneeswijze die werd ontwikkeld door de beroemde arts dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) uit Duitsland. Homeopathie is gebaseerd op het principe dat “het gelijke wordt genezen met het gelijkende” oftewel “Similia similibus curentur”. In de praktijk betekent dit dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen veroorzaakt bij gezonde mensen, diezelfde ziekteverschijnselen bij een zieke kan genezen.

Homeopathie is een holistische geneeswijze en dit betekent ‘kijken naar het geheel’. De mens wordt hierbij gezien als een eenheid van lichaam, ziel en geest en ziekte wordt gezien als een zinvolle uiting van het lichaam in de poging om te genezen. Deze poging moet dus niet worden onderdrukt maar wordt met homeopathische middelen ondersteund waardoor het lichaam zelf de ziekte bestrijdt en weer in balans komt.

Homeopathie is gericht op het individu. Dit houdt in dat de persoon centraal staat en niet de ziekte. Het is dus ‘maatwerk’ waarbij het nodig is inzicht te krijgen in die unieke persoon. Hierbij wordt verband gelegd tussen de geestelijke, emotionele en lichamelijke toestand van een persoon. Deze toestanden samen, ook wel constitutie genoemd, en ook de wisselwerking van de patiënt met zijn omgeving, zijn van belang bij de keuze van het juiste homeopathische geneesmiddel.  Omdat ieder mens uniek is kunnen tien mensen met bijvoorbeeld hoofdpijn ieder een ander middel krijgen. Belangrijk is waardoor de hoofdpijn is ontstaan, wanneer deze komt opzetten, hoe deze precies aanvoelt, waar in het hoofd de hoofdpijn zit, of de hoofdpijn gepaard gaat met andere symptomen, hoe het karakter van de persoon is en hoe reageert deze op omstandigheden.
Met al deze informatie kan het juiste middel worden gevonden.

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken via email: info@dynamislelystad.nl